Marc de Vos over extreme rijkdom

3 november 2015 slimfinbeheer 1

Een paar weken geleden las ik een interview annex boekbespreking met Marc de Vos in de Volkskrant. Ik heb lang getwijfeld of ik hier een blog over zou schrijven. Waarom? Boek niet gelezen De auteur én het nieuwe boek zeiden me niets. Het nieuwe boek […]

Ondeugd (1): met marketing kom je niet op de maan

11 december 2014 slimfinbeheer 0

In de vorige twee blogs ging het over de ‘sparen = ondeugd’ these van Robin Fransman. Ik heb dat omgezet naar de ‘slimme financierings’ – taal door de oplossing die Fransman voorstelt ‘sparen in natura’ te noemen. Hoewel ik de analyse van Fransman prima kan […]

Piketty for (not-so?) dummies (6)

3 juni 2014 slimfinbeheer 14

Tenslotte als nabrander en om het af te leren een (halfslachtige …) poging om de onverklaarde grootheden in het model van Piketty van een theoretisch fundament te voorzien. Piketty had als onverklaarde grootheden: de groeivoet van de economie (g), de spaarquote (s) en de vergoeding […]

Piketty for dummies (5)

2 juni 2014 slimfinbeheer 5

In eerdere blogs heb ik de twee hoofdwetten van kapitaal en groei besproken uit het recente boek van Piketty. De belangrijkste conclusie van Piketty is dat de groei van de economie historisch structureel lager is dan de vergoeding op kapitaal (de rente). Deze uitspraak wordt […]

Piketty for dummies (4)

26 mei 2014 slimfinbeheer 0

In de eerste blog in deze serie is de eerste hoofdwet van Piketty behandeld en in de tweede blog de tweede hoofdwet. Vervolgens hebben we cijfermatig het model van Piketty met de twee hoofdwetten verkend in wat simulaties. We weten nu hoe op lange termijn […]

Piketty for dummies (3)

16 mei 2014 slimfinbeheer 0

Even wat spelen met de cijfers. We gaan uit van de basissituatie zoals door Piketty genoemd. Ik verwijs naar de eerdere blogs over de 2 hoofdwetten. Het nationale inkomen NI = 30.000 per jaar. De kapitaalgoederenvoorraad CAP = 180.000 per jaar. De vergoeding op kapitaal […]

Piketty for dummies (2)

15 mei 2014 slimfinbeheer 0

In de vorige blog over het recente werk van Piketty ging het over de eerste hoofdwet van kapitaal en groei. In deze blog staan we stil bij de tweede hoofdwet. De tweede hoofdwet is minder makkelijk af te leiden en dat is iets wat Piketty […]

Piketty for dummies (1)

12 mei 2014 slimfinbeheer 4

Het kan bijna niet missen of je hebt de afgelopen maand de naam Piketty een keer gehoord. Thomas Piketty is Frans econoom en auteur van een volgens velen baanbrekend boek over economische ongelijkheid. Zie voor meer achtergronden het artikel van Rutger Bregman op De Correspondent. […]