Energietransitie steeds meer betaald door minder bedeelden

Aldus een artikel in de Volkskrant van dit weekeinde.

Redenering: met zonnepanelen op je dak kun je rendement op je energierekening halen. Het is een goede investering met een mooi rendement. Een zonnepaneel levert meer op dan je geld op een spaarrekening zetten. Maar zonnepanelen worden het makkelijkst op daken van eigen huizen gelegd en aangeschaft door gemiddeld ‘beter bedeelden’. De rijke wordt dus nog iets rijker. Meer zonnepanelen op daken betekent dat er minder mensen over blijven om de belastingen op (oude) energie op te hoesten. De belasting tarieven op oude energie gaan dus geleidelijk aan omhoog. Dat betekent een nog grotere prikkel om nog meer zonnepanelen op daken te installeren, dus de rijken nog rijker. En de armen nog armer.

Snel bijgaand schetsje ervan gemaakt:

Rudy van Stratum