Donald Bartlett and James Steel

Een boek aan het lezen van journalisten Donald Bartlett en James Steel. Over het verdwijnen van de Amerikaanse droom en het verdwijnen van een economische middenklasse. Het boek is zeer kritisch over de kleine rijke elite in Amerika die alles naar zich toetrekt ten nadele van de gewone Amerikaan. Vanzelfsprekend is dit boek ook met de nodige argwaan bekeken in de Amerikaanse pers. Toch interessant om te lezen, toch een tegengeluid. Ik had nog nooit van Bartlett en Steel gehoord maar een indrukwekkende lijst met artikelen, boeken en prijzen. Oude rotten in het vak. Vreemd dat de site na einde 2012 niet meer is bijgewerkt. Zou toch niks aan de hand zijn met de heren?