Top 10 lessen economische theorie (2)

30 mei 2013 slimfinbeheer 2

Na bespreking van ‘De economie van goed en kwaad’ begon ik te twijfelen aan de merites van het vak economie. Ik stelde mezelf de opgave om een top 10 samen te stellen van de belangrijkste lessen of inzichten die de economie mij heeft geleerd. Na […]

Waarom zijn er zo weinig (betaalbare) huurhuizen?

23 mei 2013 slimfinbeheer 1

Aanleiding is een opinie-stuk in de (Volks-) krant van Rik Smits (21 mei 2013). Hij snijdt een interessante vraag aan: waarom zijn er zo weinig betaalbare huurhuizen? Vuistregel voor de huurprijs Feit is (denk ik) dat er relatief weinig betaalbare huurwoningen op de markt zijn. […]

Eten van de overwaarde

20 mei 2013 slimfinbeheer 0

We hebben er al eerder over geschreven maar het is een constructie die actueler is dan ooit. Je hebt een eigen huis dat grotendeels is afgelost (met een kleine resterende hypotheekschuld) en/of met een grote overwaarde, maar aan spaargeld heb je niet veel. Je bent […]

Top 10 lessen economische theorie (1)

14 mei 2013 slimfinbeheer 0

Wat er aan vooraf ging Na de wat uit de hand gelopen bespreking van ‘De economie van goed en kwaad’ in meerdere delen, zou je de indruk kunnen krijgen dat er niet veel goeds is te melden vanuit de economische wetenschap. Wat stelt het nu […]

De economie van goed en kwaad (4)

6 mei 2013 slimfinbeheer 0

Samenvatting vorige afleveringen In aflevering 1 van deze reeks besprak ik het boek van Tomas Sedlacek. De kern van het betoog van Sedlacek is dat de economie (wetenschap én praktijk) onnodig verschraald is en daarmee meer kwaad doet dan goed. Lezing van het boek was […]