Huizenbubbel: een systeem benadering

27 december 2013 slimfinbeheer 4

Ik maak dankbaar gebruik van een eindejaars-artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Het artikel geeft een verklaring voor de huizenbubbel zoals we die de afgelopen jaren kunnen zien. Ik heb voor mezelf het artikel samen gevat in een ‘systeem-diagram’. Het is een voorlopige versie, we […]

Waarom zijn er zo weinig (betaalbare) huurhuizen?

23 mei 2013 slimfinbeheer 1

Aanleiding is een opinie-stuk in de (Volks-) krant van Rik Smits (21 mei 2013). Hij snijdt een interessante vraag aan: waarom zijn er zo weinig betaalbare huurhuizen? Vuistregel voor de huurprijs Feit is (denk ik) dat er relatief weinig betaalbare huurwoningen op de markt zijn. […]

Eten van de overwaarde

20 mei 2013 slimfinbeheer 0

We hebben er al eerder over geschreven maar het is een constructie die actueler is dan ooit. Je hebt een eigen huis dat grotendeels is afgelost (met een kleine resterende hypotheekschuld) en/of met een grote overwaarde, maar aan spaargeld heb je niet veel. Je bent […]