Oude slimfin

Waar is de inflatie gebleven?

Dat vroeg ik me ook al af: waar is die goede oude inflatie gebleven? Niet erg natuurlijk als de inflatie laag is, behalve als ….. #volgendecrisisziteraantekomen Zie hier het artikel uit de krant van vandaag. En hier is een samenvattend overzichtje dat ik ervan gemaakt heb.    

0 commentaren

De natuur als uitvinder

Gaat alles altijd goed in de natuur? Nee.  Is er in de natuur de natuur geen afval? Ik denk van wel. Volgens mij is er wel afval en gaat het soms helemaal niet goed. Ik kom daar een andere keer op terug. Is de natuur een enorme bron van inspiratie? Jazeker, daar bestaat wat mij betreft geen twijfel over. Zeker niet na het lezen van het boek “De natuur als uitvinder, miljarden jaren aan innovatie gratis beschikbaar” van Ylva Poelman. Het boek gaat over bionica, het toepassen van technieken uit de natuur in technische processen van de mens. Poelman laat zien welke technieken de natuur gebruikt en wat wij als mensen daarvan kunnen leren. Voor een deel bekende zaken, maar toch ook een aantal nieuwe inzichten. Poelman geeft veel voorbeelden van hoe de mens dingen maakt die ook in de natuur voorkomen. Ik denk overigens dat de natuur hierbij vaak helemaal niet de inspiratiebron is geweest maar dat er vooral heel slimme mensen zijn geweest die met oplossingen kwamen die lijken op de oplossingen van de natuur. Maar Poelman geeft ook voorbeelden waar de natuur wel degelijk de inspiratie is geweest en, dat geeft aanleiding om verder te zoeken naar […]

0 commentaren

Kees de Kort (door de bocht?)

Vanmiddag in de auto hoorde ik beurs- en economie-commentator BNR Kees de Kort zijn praatje uitspreken. Ondanks (of dankzij?) zijn ‘cynisme als huismerk’ vind ik dat ie over het algemeen verstandige praat verkondigt. Deze keer (ik luisterde vrijdag 2 juni naar de radio)  ging zijn bespiegeling over het besluit van Trump zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 (klimaatangst wordt ons aangepraat, slecht voor Amerika, we gaan de olie gewoon verder opstoken, zo ongeveer). Maar deze keer kon ik Kees de Kort niet helemaal volgen. Misschien ontbreekt er een deel van zijn redenering en die zou ik dan graag alsnog horen, want zeker heeft ie ook een aantal terechte punten te pakken. Kern van betoog Je kunt zijn praatje hier terug luisteren. Maar laat ik in enkele bullets zijn betoog hier samenvatten. De klimaatvoorspellingen zijn gebaseerd op uiterst onzekere modellen. Een tijdje geleden dachten we nog in een ijstijd terecht te komen (interessant nog eens op te zoeken: wie deed deze voorspellingen wanneer en waarom zien we dat nu als onzin?), nu is het weer dat de aarde opwarmt (door ons ingrijpen). Mijn interpretatie: die deskundigen, ze weten het ook niet, ze doen maar wat. Kortom: […]

0 commentaren

Week van de ondernemer: hoezo irritaties?

Week van de ondernemer Dit weekeinde had ik het weer. Na het doorbladeren van zo’n weekend-bijlage een onbevredigend, leeg gevoel. Nee erger nog, ik merkte dat ik geïrriteerd was geraakt. Wat was er gebeurd? Hoe kan dat? Even terug naar de bak oud papier en nog weer wat gebladerd. Ja, ik wist het zeker, het kwam (weer) door die super irritantie en periodiek terugkerende ‘ondernemers bijlage’. Vermomd als een deel van de gewone krant, maar eigenlijk een ding met een nietje vol met echte advertenties en als artikelen vermomde advertenties (advertorials noemen ze die geloof ik). En alles is succes wat de klok slaat. Waarschijnlijk is het een gevoel hier niet meer bij te horen, bij deze hippe mensen met zo veel succes, wat mijn irritatie verklaart. Nee, dat zou te makkelijk zijn. Er is meer dan dat. Rode vlaggen (op weg naar de top) Ik denk dat er een aantal rode vlaggen zijn op weg naar het lokken van de lezer annex would-be ondernemer naar de Jaarbeurs. Rode vlag #1: het gebruik van mooie modewoorden en braaftaal Succesvol met een nieuwe fan per dag (mag ik een teiltje?) want … u wilt geen gewone klanten maar fans Innoveren is […]

0 commentaren

Robot, werk en inkomen

Vorige week las ik in het Brabants Dagblad een interview met prof Nic Douben, emeritus hoogleraar economie aan de TU/e. (Vreemd genoeg kan ik het artikel op de site van BD niet meer terug vinden, waarschijnlijk gaat het om hetzelfde artikel dat eerder in het Eindhovens Dagblad is verschenen en nog wel vindbaar is). In het artikel wordt een actuele problematiek aangesneden: op termijn is er waarschijnlijk niet meer genoeg betaalde arbeid voor iedereen. Niet voor even maar structureel te weinig werk. Werk is het belangrijkste mechanisme om in je levensonderhoud te voorzien. Als die mogelijkheid om aan geld te komen vervalt (op die schaal, structureel) dan hebben we een probleem. Groeiende ongelijkheid en spanningen in de maatschappij. Douben wil dit onderwerp (van robotisering die tot verlies aan werk en inkomen leidt) op de agenda zetten. Hij ziet de invoering van een basisinkomen als een logische oplossing. Hoewel de discussie over een basisinkomen een lange geschiedenis kent, heeft het sinds de artikelen van Rutger Bregmans op ‘De correpondent’ (en zijn boek ‘Gratis geld’) ook weer mijn warme belangstelling. Ik ken prof Douben nog uit mijn tijd als promovendus/onderzoeker in Nijmegen (waar Douben voor zijn aanstelling in Eindhoven ook werkzaam was). […]

1 commentaar

De rente is 0%

Gisteren kregen Rudy en ik onafhankelijk van elkaar een mail van onze bank. Bij Rudy was de rente gezakt tot 0,01% (dat is geen typefout, inderdaad 1/100 %) bij mij zakte die tot 0,0%. Helaas ging het hier om onze spaarrekeningen. Naar aanleiding van deze mails kwamen er wat vragen op. Dat de rente laag is dat wisten we wel, en ook wel waarom. Maar hoe bepaalt die bank nou de rentetarieven? Waarom krijg je bijvoorbeeld op een tegoed van meer dan € 10.000.000 een lagere rente dan op een lager bedrag? Na wat gegoogle en een aantal mails op en neer hadden we een aardig lijstje met zaken die meespelen bij het bepalen van de rente. Maar ergens knaagde het ook, stilletjes gaan we er van uit dat die bank er voor ons is en het beste met ons voor heeft. Dat kan je ons ook niet kwalijk nemen, in elke reclame op TV of radio vertellen ze weer hoe goed ze voor ons zorgen. Gelukkig zijn we niet zo naïef, uiteindelijk komt er toch op neer dat die bank zoveel mogelijk geld wil verdienen met jouw geld. Zonder al te veel onderzoek kwam ik tot onderstaande plaatje. Blijkbaar […]

0 commentaren

Jeffrey Wijnberg: de econoom onder de psychologen

Ja we weten het: economen hebben een beperkt wereldbeeld Als traditioneel econoom krijg ik van met name psychologen al jaren te horen dat het wereldbeeld van economen erg eenzijdig en beperkt is. Cynisch misschien zelfs. Altijd maar weer gaat het over winst, nut, rendement en voordeel. Zelfs de keuze van je partner is uiteindelijk de resultante van een economische afweging. Liefde, geluk: het wordt allemaal omgezet naar de taal van de voor- en nadelen. Ethiek (of iets waaruit blijkt dat de mens meer is dan een rationele afwegingsmachine) speelt geen rol. Ik ben het daar overigens van harte mee eens: de mens is veel complexer dan een rationele rekenmachine waar economen hem voor houden (wat weer niet wil zeggen dat alles wat economen beweren onzin is!). Gedragseconomen proberen daarom al enkele decennia de economische wetenschap aan te vullen met andere inzichten. In een vorige blog besprak ik een boek van Dan Ariely waarin hij laat zien hoe we allemaal kunnen frauderen maar dat lang niet altijd doen omdat we daar zelf beter van worden. Het is misschien nog niet de theorie die psychologen graag zien waarin we allemaal spontaan gaan samenwerken aan duurzame oplossingen die goed zijn voor de totale […]

1 commentaar

Waarom we allemaal (in staat zijn om te) frauderen

Economen zijn de kwaaie pier Collega Guus Hustinx heeft hier eerder enkele blogs geschreven over ‘the tragedy of the commons’ en daar kreeg de speltheorie er flink van langs. Speltheorie is toch vooral een (wiskundig) economendingetje en de kritiek van Guus kom je vaker tegen: het vertrekt allemaal vanuit een negatief mensbeeld, het draait om eigenbelang, om geld, om de zaak flessen etc. ‘Dat is niet wat ik om me heen zie!’, ‘Zo komen we niet verder’ etc. Enerzijds herken ik dat wel en heb ik daar zelf ook wel over geschreven. Maar dan gaat het in mijn ogen eerder om de economische wetenschap in het algemeen. Daar is sprake van een set overtuigingen of basisveronderstellingen (een calculerende agent, perfect foresight, rationele verwachtingen, nutsmaximalisatie, winstmaximalisatie etc) waar al meer dan een eeuw heerlijk mee wordt geknutseld in allerlei modelletjes. Als die aannames verworden tot een soort ideologie dan heeft dat zeker gevaarlijke trekjes. Zeker omdat de politieke implicaties (de markt lost het op, eigenbelang is goed voor het algemene belang etc) verreikende gevolgen hebben. Maar juist de speltheorie doe je hier in mijn ogen tekort. De speltheorie heeft vanaf de jaren 40-50 van de vorige eeuw een forse ontwikkeling doorgemaakt […]

0 commentaren

@nder geld deel 4

Van Rudy kreeg ik het doorgeefboek van Henk van Arkel, hij moest er vanaf zien te komen om € 10,= uit te sparen, ik ben na de enthousiaste verhalen van Rudy erg benieuwd naar het boek. Ik ga niet het werk van Rudy overnieuw doen, ik geef gewoon een aantal impressies. Lees voor je verder gaat eventueel nog de blogs van Rudy deel 1, deel 2 en deel 3. Mijn impressies: Ten eerste over geld en het scheppen van geld, we hebben het daar al eerder over gehad en komen er vast nog wel eens op terug. Ten tweede een ergernis, die kan je ook overslaan want voegt inhoudelijk niets toe maar ik vind het een belangrijk punt. Als derde de vraag die ik vaak bij dit soort ”nieuwe” ontwikkelingen stel, wat kan ik er nou mee? Neem een ontwikkeling als crowdfunding, je hoopt dat het helpt om een aantal zaken te realiseren die nu niet van de grond komen. Ik heb zo mijn eigen stokpaardjes, bijvoorbeeld maatschappelijke initiatieven van onderaf, gaat @nder geld daarbij helpen? Mijn conclusie, op de korte termijn heeft een initiatief er niet zoveel aan. En voor de langere termijn ben ik er ook nog niet […]

0 commentaren

Wat stemt het parlement? Alle partijen, alle onderwerpen

Ik ben na mijn excercietie over duurzame energie nog wat verder in de cijfers gedoken. Met de gegevens die de Correspondent levert kan je met wat houtje touwtje werk (zo doe ik dat) of met een mooi programma als SPSS (dat heb ik niet en begrijp ik ook niet) inzicht krijgen in hoe vaak partijen het met elkaar eens zijn. Ik heb daarvoor gekeken naar alle ruim 11.000 stemmingen en de partijen tegenover elkaar uitgezet. En, ik vond het ook wel leuk even te kijken wat 11.000 stemmingen eigenlijk inhoudt. Uit het geheel kan je weer allerlei dingen waarnemen en daar vervolgens weer conclusies uit trekken. De afgelopen twee weken heb ik dat gedaan en van alles bedacht. Maar uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het interpreteren van dit soort cijfers werk is voor experts. Hoe dan ook, hieronder de visualisatie van de stemmingen, daar kan iedereen dan zelf weer van alles van gaan vinden. Aardig is in ieder geval dat je kunt kijken naar de partij waar jij misschien op wilt stemmen. Vervolgens kan je kijken naar de partij waar je beslist niet op wilt stemmen. Om dan natuurlijk de vraag te beantwoorden hoe vaak stemmen ze […]

0 commentaren