Blogs

Beslissen in 5 stappen

We schreven al vaak over beslisbomen. Eigenlijk gaat ons boek ‘Tegendenken’ helemaal over hoe je tot betere beslissingen kunt komen. Via via kreeg ik deze week een klein boekje in handen met de titel ‘In 5 stappen naar de beste beslissing’ geschreven door Aedith Hagenaar. Zowel voor grote (scheiden van je partner, een huis kopen) als voor kleine (minder chocola eten, meer sporten) zou dit stappenplan opgeld doen. De kern van het betoog is dat we (meer dan we denken) vooral op gevoel (dat sneller werkt dan ons verstand) beslissen (zie ook Kahneman). Pas later verzinnen we er dan rationele argumenten bij om die reeds gevoelsmatig genomen beslissing te rechtvaardigen. Als dat zo is dan kun je als je dan toch een belangrijke beslissing moet nemen maar beter in een ‘juiste gevoelstoestand’ zijn. En dat kun je deels sturen of trainen. Zo vat ik de filosofie achter dit 5-stappenplan maar even samen. Ik heb de stappen in eigen woorden hieronder samengevat en ingetekend in de ‘blokjes en pijltjes’. Ik zal ze kort bespreken en er hier en daar een eigen afweging bij geven. De 5 stappen beslisboom De getallen 3 en 5 en 7 zie je vaak terug in stappenplannen. […]

Waarom wil iedereen een roman schrijven: de schrijversparadox?

In de (tweede) midlife …. bah, weg met die economische verdienmodellen Sinds afgelopen zomer zo ongeveer ben ik in mijn leven een aantal nieuwe paden aan het verkennen. Een (tweede) midlife crisis zeg maar. Dus naar yoga, mediteren, op zoek naar de zachtere kanten in mezelf. Altijd maar weer die eeuwige economische rationaliteit en die verdienmodellen: het leven biedt zoveel meer. Vanuit mijn kring van vrienden en bekenden, niet te flauw mee te denken in deze herkenbare zoektocht, komen dan ook de nodige nieuwe suggesties. Waaronder deze: waarom ga je nou niet eindelijk eens die mooie roman schrijven? …. die mooie roman schrijven ….. Ja, dat heeft iets magisch, dat willen we allemaal wel, ik geloof dat er een paar miljoen Nederlanders af en toe overwegen zoiets te gaan doen (of nog sterker: dat er op dit moment aan enkele honderdduizenden manuscripten wordt gewerkt). Waar komt die universele wens toch vandaan? Misschien wordt dat mijn onderzoeksvraag wel de komende maanden. Ik heb me dus enkele weken geleden aangemeld voor een cursus ‘hoe schrijf ik een roman’. En dit weekeinde gaf iemand me twee boeken mee die je op weg helpen die lang gekoesterde wens van die mooie roman in vervulling […]

Superrijk in de lage landen (2018): een gitzwart verhaal met een paar kleine lichtpuntjes

Jos van Hezewijk (hierna JvH voor gemak) doet zijn leven lang onderzoek naar de rijken en machtigen der aarde. Van zijn hand verschenen eerder boeken onder andere over hoe je moet netwerken. Maar dit nieuwe boek zie ik als zijn ‘master piece’, de kroon op zijn werk, de vrucht van een levenlang nadenken. Ik beschouw het niet als een spoiler als ik zeg dat dit echt een uniek boek is in zijn soort. Het is een serieus en degelijk boek waarin een kleine 50 superrijken uit de lage landen (Nederland en België) worden geportretteerd over een periode die zo’n 1000 jaar bestrijkt. Er is ongelooflijk veel uitzoekwerk aan voorafgegaan om zelfs maar de globale cijfers over die rijken op een rijtje te krijgen. Maar het blijft niet bij portretjes van de rijken: het doel van het boek is om al die lijntjes te laten samenkomen en patronen te ontdekken. De helft van het boek is opgebouwd uit zo’n 10 hoofdstukken die de stuwende factoren achter het ontstaan (en behoud) van rijkdom afpellen. Het boek is aantrekkelijk geschreven (ongetwijfeld mede door de inzet van Marcel Metze) en wel zodanig dat ik het moeilijk vond het boek weg te leggen (en met […]

Waarom het kieskompas een gebrekkig instrument is

Morgen mogen we stemmen voor de gemeenteraad. Én er is een (laatste) referendum over de WIV oftewel de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Het nadeel van een referendum is dat je met een simpel JA of NEE een uitspraak moet doen en je de uitleg of achtergrond niet kwijt kunt. Afgelopen ‘Zondag met Lubach’ werd dat fraai uitgelegd. Je kunt vanuit hele verschillende achtergronden en argumentaties bij een NEE (of een JA) uitkomen. En dat lijkt me nogal van belang voor de bedenkers van nieuw beleid (denkfout? misschien maakt het ze geen snars uit?). Een NEE tegen de WIV wordt nu meestal uitgelegd als: ik wil niet dat de overheid ongevraagd en zonder specifieke aanleiding in mijn gegevens kan kijken. Het weerwoord op die fictieve NEE-stem is dan weer: dus je vindt je privacy belangrijker dan het tegengaan van terrorisme? Lubach laat zien dat je ook NEE kunt stemmen met een totaal andere insteek. Wil je aanslagen voorkomen? Natuurlijk wil ik dat! Moet de geheime dienst dan met zijn tijd meegaan? Natuurlijk moet dat! Moet de huidige wet dan worden aangepast? Jazeker moet die wet worden aangepast! Maar niet zoals het voorstel er nu ligt. Ik denk dat er […]

Waarom de Bitcoin volstrekt ongeschikt is als nieuwe digitale betaaleenheid

Als zelfs het Brabants Dagblad op de voorpagina over de Bitcoin schrijft …… Niet helemaal toevallig natuurlijk, want deze week was er in de 2e Kamer een ronde tafel gesprek over cryptocurrencies en de Bitcoin. Jammer dat de discussie over de verkeerde zaken ging. Ik had gehoopt dat de discussie zou gaan over het invoeren van een digitale overheidsmunt en dat we een serieus en veiliger alternatief zouden krijgen voor onze huidige bankrekeningen. Maar nee, de teneur van de berichtgeving in de kranten was meer in de trant van ‘Meer regelgeving rond cryptocurrencies nodig’. Bitcoin Allereerst: als je meer over die discussie in de Kamer en de Bitcoin wilt weten, lees dit artikel op Follow The Money en/of het bijbehorende ‘position paper’ van Thomas Bollen. Ik krijg de laatste tijd steeds vaker de vraag van vrienden en bekenden over die Bitcoin. Wat is dat nou eigenlijk? En: moet ik daar ook iets mee? Natuurlijk had ik ook van de Bitcoin gehoord (anders heb je onder een steen geleefd) maar ondanks mijn vervelende gevoel bij die munt wist ik er het fijne niet van. Ik had me dus voorgenomen voor 2018 ‘every now and then’ wat achtergrondmateriaal over de Bitcoin tot […]

Verdienmodel van een incassobureau: dossier financieel weerbaar (1)

Casus Een zakelijke klant van een schoonmaakbedrijf betaalt altijd netjes de facturen. Tot het moment dat een schoonmaakmedewerker een foutje maakt en er een cruciale machine van de klant beschadigd raakt. De verzekering (van het schoonmaakbedrijf) wordt ingeschakeld maar de klant besluit vooraf al dat ie een aantal uitstaande rekeningen van het schoonmaakbedrijf niet gaat betalen (totdat het bedrag van de schade via de verzekering of anderszins binnen komt). De molens van de verzekeraar draaien langzaam dus ongeveer een half jaar later is er nog steeds sprake van niet betaalde facturen. Het schoonmaakbedrijf ziet graag dat beide zaken separaat worden opgelost en de facturen moeten gewoon worden voldaan. De klant is het hier fundamenteel mee oneens en weigert dus tot betaling over te gaan. Het schoonmaakbedrijf besluit een incassobureau in te schakelen. Handig! Koppeling met het boekhoudpakket Het boekhoudpakket van het schoonmaakbedrijf heeft een handige voorziening. Je hoeft de openstaande facturen maar aan te klikken en je kan het hele zaakje zo uit handen geven aan een incassobureau. Via het boekhoudportal kun je dan volgen wat er achter de schermen met je facturen gebeurt.   Het bedrag van de openstaande facturen (€ 11.910) is ongeveer even groot als het bedrag […]

Al Gore en ‘an inconvenient sequel’ (2017)

Afgelopen vrijdag naar de nieuwe film van Al Gore ‘An inconvenient sequel’ geweest. Dubbele boodschap Wat mij het meest opviel was dat de film een dubbele boodschap uitzendt. Een flink deel van de film gaat over de oude film van 2006 en het gelijk van Al Gore. Dat betekent dat we overladen worden met vele rampen die ons (de wereld) zijn overkomen sinds 2006 en die Gore in 2006 dus al had voorspeld. We zien smeltende ijskappen, we zien overstromingen, we zien mensen op de vlucht, we zien kortom een hoop ellende. De boodschap is er een van pessimisme en angst. Dit gaat helemaal fout. En het is nog veel erger want de industrie (olie, gas met name) werkt niet mee en de lobby (van de industrie) draait op volle toeren. En politici snappen er ook al niet veel van, daar hoeven we niet veel van te verwachten. Kortom: er gebeurt te weinig en het gaat niet snel genoeg. Alsof de makers vooraf met elkaar hadden afgesproken: maar dit gaat ons niet gebeuren! We gaan niet weer een klaagzang houden en iedereen schrik aanjagen. We hebben gezien dat dat niet of onvoldoende werkt. Oftewel: de nieuwe film zal en moet […]

Energietransitie steeds meer betaald door minder bedeelden

Aldus een artikel in de Volkskrant van dit weekeinde. Redenering: met zonnepanelen op je dak kun je rendement op je energierekening halen. Het is een goede investering met een mooi rendement. Een zonnepaneel levert meer op dan je geld op een spaarrekening zetten. Maar zonnepanelen worden het makkelijkst op daken van eigen huizen gelegd en aangeschaft door gemiddeld ‘beter bedeelden’. De rijke wordt dus nog iets rijker. Meer zonnepanelen op daken betekent dat er minder mensen over blijven om de belastingen op (oude) energie op te hoesten. De belasting tarieven op oude energie gaan dus geleidelijk aan omhoog. Dat betekent een nog grotere prikkel om nog meer zonnepanelen op daken te installeren, dus de rijken nog rijker. En de armen nog armer. Snel bijgaand schetsje ervan gemaakt: Rudy van Stratum

Tegendenken in de Volkskrant, er is ook een GRATIS e-book!

Tegendenker des Vaderlands? Afgelopen zaterdag stond er in de Volkskrant een interview met Simon Rozendaal (Volkskrant of Topics), wetenschapsredacteur van Elsevier Weekblad. Ik zal het maar meteen toegeven, ik had nog nooit van de man gehoord. Ik was vooral geprikkeld door de titel van het interview: “De nobele kunst van het tegendenken”. Ruim twee jaar geleden hebben wij een (papieren) boek uitgegeven, “De kunst van het tegendenken” en de afgelopen maanden hebben we er hard aan gewerkt om deze in de vorm van een Epub (hier te downloaden) op onze site te kunnen publiceren. Zo’n interview is een mooie aanleiding om alvast wat reclame te maken voor ons boek. Vooral als in dat interview kort en bondig de essentie van “Tegendenken” (en daarmee ook de kern van ons boek) wordt gegeven. Tegendraads en dwars, zijn de typeringen die u altijd aankleven. Hoe ziet u dat zelf? ‘Noem me liever een zelfstandig denker. Iemand die zich niet zo laat beïnvloeden door hypes en stromingen. Ik ben niet bewust tegendraads. Wel heb ik geleerd: als een heleboel mensen iets zeggen, dan moet je je achter de oren krabben. Mensen hebben de neiging om achter elkaar aan te lopen.’ Dat is precies waar […]

De natuur als uitvinder

Gaat alles altijd goed in de natuur? Nee.  Is er in de natuur de natuur geen afval? Ik denk van wel. Volgens mij is er wel afval en gaat het soms helemaal niet goed. Ik kom daar een andere keer op terug. Is de natuur een enorme bron van inspiratie? Jazeker, daar bestaat wat mij betreft geen twijfel over. Zeker niet na het lezen van het boek “De natuur als uitvinder, miljarden jaren aan innovatie gratis beschikbaar” van Ylva Poelman. Het boek gaat over bionica, het toepassen van technieken uit de natuur in technische processen van de mens. Poelman laat zien welke technieken de natuur gebruikt en wat wij als mensen daarvan kunnen leren. Voor een deel bekende zaken, maar toch ook een aantal nieuwe inzichten. Poelman geeft veel voorbeelden van hoe de mens dingen maakt die ook in de natuur voorkomen. Ik denk overigens dat de natuur hierbij vaak helemaal niet de inspiratiebron is geweest maar dat er vooral heel slimme mensen zijn geweest die met oplossingen kwamen die lijken op de oplossingen van de natuur. Maar Poelman geeft ook voorbeelden waar de natuur wel degelijk de inspiratie is geweest en, dat geeft aanleiding om verder te zoeken naar […]