Geen afbeelding

Olson over kosten en baten van democratie

23 augustus 2011 Rudy 0

Per toeval kwam ik een artikel uit 1993 tegen van de econoom Mancur Olson: dictatorship, democracy and development (google en gij zult vinden). Het trof me als een origineel artikel dat op een treffende manier laat zien hoe economen consequent over eender welk thema door […]

Geen afbeelding

Joop Hartog over waarde van ruimte en bevolkingsgroei

11 augustus 2011 slimfinbeheer 0

Joop Hartog, een van de bekende arbeidseconomen in Nederland, hield zijn afscheidscollege op 29 juni aan de Universiteit van Amsterdam. De tekst is elders op internet in zijn geheel te vinden. Aanbevolen literatuur, makkelijk leesbaar en frisse originele inzichten. De titel is ‘Is de maat […]